EITB Nahieran: askatu bideoak API honen bidez

Video in TIB AV-Portal: EITB Nahieran: askatu bideoak API honen bidez

Formal Metadata

Title
EITB Nahieran: askatu bideoak API honen bidez
Title of Series
Part Number
128
Number of Parts
169
Author
Larreategi, Mikel
License
CC Attribution - NonCommercial - ShareAlike 3.0 Unported:
You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal and non-commercial purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor and the work or content is shared also in adapted form only under the conditions of this license.
Identifiers
Publisher
Release Date
2016
Language
Spanish; Castilian

Content Metadata

Subject Area
Abstract
Mikel Larreategi - EITB Nahieran: askatu bideoak API honen bidez EITB Nahieran zerbitzuaren informazioa era erabilgarrian erakusteko APIaren nondik norakoak erakutsiko ditut hitzaldian. ----- Iaz Raspberry PI bat erosi nuen eta ez nekien zer egin berarekin... Aurten Kodi softwarea erabiliz media-center bihurtu dut Raspberrya. Kodirako 'tvalacarta' izeneko plugin bat zegoen berarekin EITB Nahieran ikusteko, baina ez zebilen. Saiatu nintzen EITB Nahieranen kodea funtzionarazten, eta asko kostata informazioa hiru era ezberdinetan ateratzea lortu nuen. Azkenean, funtzionamendua errazteko API bat prestatu dut EITB Nahieranen dagoen informazioa atzitzeko eta edozeinek erabili ahal dezan.
Feedback

Timings

  318 ms - page object

Version

AV-Portal 3.21.3 (19e43a18c8aa08bcbdf3e35b975c18acb737c630)
hidden