Endor, ipuinak kontatzen zituen Nao robota.

Video thumbnail (Frame 0) Video thumbnail (Frame 2157) Video thumbnail (Frame 5605) Video thumbnail (Frame 6366) Video thumbnail (Frame 8050) Video thumbnail (Frame 14518) Video thumbnail (Frame 15508) Video thumbnail (Frame 19417) Video thumbnail (Frame 21032) Video thumbnail (Frame 26620) Video thumbnail (Frame 27435) Video thumbnail (Frame 31603) Video thumbnail (Frame 34922)
Video in TIB AV-Portal: Endor, ipuinak kontatzen zituen Nao robota.

Formal Metadata

Title
Endor, ipuinak kontatzen zituen Nao robota.
Title of Series
Part Number
131
Number of Parts
169
Author
License
CC Attribution - NonCommercial - ShareAlike 3.0 Unported:
You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal and non-commercial purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor and the work or content is shared also in adapted form only under the conditions of this license.
Identifiers
Publisher
Release Date
2016
Language
Spanish; Castilian

Content Metadata

Subject Area
Abstract
L. Ozaeta - Endor, ipuinak kontatzen zituen Nao robota. Aurkezpen honetan Nao robotaren Choreographe programazio ingurumenaren sarrera bat egiten da, pythonek errobotikan duen erabilpena erakutsiz. Aurkezpen guztia aurkezleak orain arte egindako lanean oinarritzen da. Lehenik eta behin, programa baten estruktura erakutsiko da. Ondoren, liburutegi bat nola gehitu erakutsiko da, liburutegiaren instalazioak ekar ditzakeen arazoak aztertuz. Azkenik, Naoaren gorputz jarreran zein diskurtsoaren naturaltasunean egindako aurrerapenak azalduko dira. ----- Honekin lortu nahi diren helburuak honako hauek dira: - Choreographeko proiektu baten estruktura ezagutzea. - Nao robot baten oinarrizko programa bat ikustea. - Chorepgraphek ematen dituen programazio blokeak eraldatzen jakitea, python erabiliz. - Choreographen eskaintzen diren tresnen bitartez, programan python liburutegi bat gehitzen ikastea. Aurkezpen hau ulertzeko ez dago eskakizunik. Python pixka bat dakien edonork (“hello world” bat egiten jakitearekin balio du) ulertzeko mailan emango da eta ez da konplexutasun tekniko handiko azalpenik emango. Printzipioz python ezagutzen ez duen edonor ere aurkezpen ia osoa ulertzeko gai izango da, programazio ingurumen bezala ez baita kodean gehiegi sartzen, pythonekin hasteko aukera ona izanez.
Feedback
hidden