Buildout Django eta Fabric. Kasu praktikoa euskarazko tokiko hedabideetan

Video thumbnail (Frame 0) Video thumbnail (Frame 1788) Video thumbnail (Frame 2927) Video thumbnail (Frame 9550) Video thumbnail (Frame 13850) Video thumbnail (Frame 20869)
Video in TIB AV-Portal: Buildout Django eta Fabric. Kasu praktikoa euskarazko tokiko hedabideetan

Formal Metadata

Title
Buildout Django eta Fabric. Kasu praktikoa euskarazko tokiko hedabideetan
Title of Series
Part Number
129
Number of Parts
169
Author
License
CC Attribution - NonCommercial - ShareAlike 3.0 Unported:
You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal and non-commercial purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor and the work or content is shared also in adapted form only under the conditions of this license.
Identifiers
Publisher
Release Date
2016
Language
Spanish; Castilian

Content Metadata

Subject Area
Abstract
Jatsu Argarate - Buildout Django eta Fabric. Kasu praktikoa euskarazko tokiko hedabideetan Hainbat zerbitzaritan dauden eta plataforma bakar batean oinarrituta dagoen plataforma baten mantentzea Buildout Django Fabric eta erabiliz. Kasu praktikoa euskarazko tokiko hedabideak. ----- Hainbat bezerorentzako neurrira egindako edukiak kudeatzeko plataforma bat garatu dugu Django Frameworka erabiliz. Guztia kudeatzeko eta erabilitako bertsioak kontrolatzeko zc.buildout erabiltzen dugu, baina plataforma hazten doa eta iada dozena bat instalazio ditugu hainbat zerbitzaritan zehar banatuta. Plataformaren oinarria berbera denez, instalazio guztietan eguneraketak argitaratzeko buildout eta fabric-en oinarritutako sistema erabiltzen dugu. Hitzaldi honetan azalduko duguna.
Feedback
hidden