Add to Watchlist

Datu bistaratze soluzioen garapena Smartcity proiektuetan

1 views

Citation of segment
Embed Code
Purchasing a DVD Cite video

Formal Metadata

Title Datu bistaratze soluzioen garapena Smartcity proiektuetan
Title of Series EuroPython 2016
Part Number 127
Number of Parts 169
Author Agirre Mendia, Iker Martinez de
License CC Attribution - NonCommercial - ShareAlike 3.0 Unported:
You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal and non-commercial purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor and the work or content is shared also in adapted form only under the conditions of this license.
DOI 10.5446/21152
Publisher EuroPython
Release Date 2016
Language Spanish; Castilian

Content Metadata

Subject Area Computer Science
Abstract Iker Martinez de Agirre Mendia - Datu bistaratze soluzioen garapena Smartcity proiektuetan Laburbilduz, kontsumo energetikoaren datuak modu sinple eta argi batean bistaratzen dituen web orrialde bat sortu da Django erabiliz. ----- Mondragon Unibertsitateko inbestigazio taldea Smartcity-en aplikazio eta monitorizazioen inguruko proiektuetan lanean ari da, non herrialde ezberdinetako gune konkretuetan bizi diren pertsonen kontsumo energetikoa jaso eta aztertzen den. Proiektu hauetako bi CITyFiED eta ARROWHEAD dira. Kontsumo hori eta horren harira ondorioztatutako aholku energetikoak erabiltzailearengana heltzeko, bistaratze soluzio bat garatu da, web orrialde bat alegia. Erabiltzailean oinarritutako diseinua (User Centered Design) aplikatuz, gailu ezberdinetara moldatzen den (Responsive Web Design, Mobile-First) web bat sortu da, Django Web Framework tresnaren bitartez. REST API (Django Rest Framework) baten bidez, informazioa gordetzen den datu basea atzitzen da, kontsumoak eta beraien bilakaera bistaratze libreriak (D3.js) erabiliz irudikatuz. Horrez gain, Djangok eskaintzen dituen aukerak baliatuz, web orrialdea hizkuntza ezberdinetan bistaratu daiteke. Laburbilduz, kontsumo energetikoaren datuak modu sinple eta argi batean bistaratzen dituen web orrialde bat sortu da Django erabiliz."
Series
Loading...

For this video, no semantic annotations are available.

Semantic annotations are only provided—where legally permissible—for videos from the realms of technology/engineering, architecture, chemistry, information technology, mathematics, and physics.
Loading...
Feedback

Timings

  238 ms - page object

Version

AV-Portal 3.8.0 (dec2fe8b0ce2e718d55d6f23ab68f0b2424a1f3f)