Datu bistaratze soluzioen garapena Smartcity proiektuetan

Video thumbnail (Frame 0) Video thumbnail (Frame 3664) Video thumbnail (Frame 4324) Video thumbnail (Frame 4887) Video thumbnail (Frame 5444) Video thumbnail (Frame 5922) Video thumbnail (Frame 7212) Video thumbnail (Frame 8125) Video thumbnail (Frame 13551) Video thumbnail (Frame 14622) Video thumbnail (Frame 15846) Video thumbnail (Frame 18000) Video thumbnail (Frame 20305) Video thumbnail (Frame 21843) Video thumbnail (Frame 23205) Video thumbnail (Frame 23856) Video thumbnail (Frame 25222) Video thumbnail (Frame 25666)
Video in TIB AV-Portal: Datu bistaratze soluzioen garapena Smartcity proiektuetan

Formal Metadata

Title
Datu bistaratze soluzioen garapena Smartcity proiektuetan
Title of Series
Part Number
127
Number of Parts
169
Author
License
CC Attribution - NonCommercial - ShareAlike 3.0 Unported:
You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal and non-commercial purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor and the work or content is shared also in adapted form only under the conditions of this license.
Identifiers
Publisher
Release Date
2016
Language
Spanish; Castilian

Content Metadata

Subject Area
Abstract
Iker Martinez de Agirre Mendia - Datu bistaratze soluzioen garapena Smartcity proiektuetan Laburbilduz, kontsumo energetikoaren datuak modu sinple eta argi batean bistaratzen dituen web orrialde bat sortu da Django erabiliz. ----- Mondragon Unibertsitateko inbestigazio taldea Smartcity-en aplikazio eta monitorizazioen inguruko proiektuetan lanean ari da, non herrialde ezberdinetako gune konkretuetan bizi diren pertsonen kontsumo energetikoa jaso eta aztertzen den. Proiektu hauetako bi CITyFiED eta ARROWHEAD dira. Kontsumo hori eta horren harira ondorioztatutako aholku energetikoak erabiltzailearengana heltzeko, bistaratze soluzio bat garatu da, web orrialde bat alegia. Erabiltzailean oinarritutako diseinua (User Centered Design) aplikatuz, gailu ezberdinetara moldatzen den (Responsive Web Design, Mobile-First) web bat sortu da, Django Web Framework tresnaren bitartez. REST API (Django Rest Framework) baten bidez, informazioa gordetzen den datu basea atzitzen da, kontsumoak eta beraien bilakaera bistaratze libreriak (D3.js) erabiliz irudikatuz. Horrez gain, Djangok eskaintzen dituen aukerak baliatuz, web orrialdea hizkuntza ezberdinetan bistaratu daiteke. Laburbilduz, kontsumo energetikoaren datuak modu sinple eta argi batean bistaratzen dituen web orrialde bat sortu da Django erabiliz."
Feedback
hidden