Add to Watchlist

Introducing disc lock opening tools and methods

53 views

Citation of segment
Embed Code
Purchasing a DVD Cite video
Series
Loading...

For this video, no semantic annotations are available.

Semantic annotations are only provided—where legally permissible—for videos from the realms of technology/engineering, architecture, chemistry, information technology, mathematics, and physics.

Metadata

Formal Metadata

Title Introducing disc lock opening tools and methods
Alternative Title Tárcsás zárak nyitásának eszközei és módszerei
Title of Series Hacktivity 2015
Part Number 27
Number of Parts 29
Author Tamás, Váradi
License CC Attribution 3.0 Germany:
You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor.
DOI 10.5446/18853
Publisher Hacktivity
Release Date 2015
Language Hungarian

Content Metadata

Subject Area Information technology
Abstract Mivel a mai zárak legjobbikáról beszélünk, érdemes vizsgálni, hogy a tárcsás zárakkal szerelt lakatok, kerékpár- és motorlakatok, cilinderzárak mind-mind a legmagasabb biztonsági kategóriába tartoznak, és nem utolsósorban a legdrágább zárószerkezeteknek számítanak. Megfelelő speciális szerszámmal és technikával, valamint nem kevés gyakorlással azonban ezek a zárak tervezhető időtartamon belül nyithatók, és a módszer megfelelő tematika mellett elsajátítható. A nyitóeszközök bemutatása mellett belepillantást engedek a módszerbe a tárcsás zárak kategóriáinak bemutatásán keresztül.

Related Material

Loading...
Feedback

Timings

  258 ms - page object

Version

AV-Portal 3.7.0 (943df4b4639bec127ddc6b93adb0c7d8d995f77c)