Introducing disc lock opening tools and methods

Video in TIB AV-Portal: Introducing disc lock opening tools and methods

53 views

Formal Metadata

Title
Introducing disc lock opening tools and methods
Alternative Title
Tárcsás zárak nyitásának eszközei és módszerei
Title of Series
Part Number
27
Number of Parts
29
Author
Tamás, Váradi
License
CC Attribution 3.0 Germany:
You are free to use, adapt and copy, distribute and transmit the work or content in adapted or unchanged form for any legal purpose as long as the work is attributed to the author in the manner specified by the author or licensor.
Identifiers
Publisher
Hacktivity
Release Date
2015
Language
Hungarian

Content Metadata

Subject Area
Abstract
Mivel a mai zárak legjobbikáról beszélünk, érdemes vizsgálni, hogy a tárcsás zárakkal szerelt lakatok, kerékpár- és motorlakatok, cilinderzárak mind-mind a legmagasabb biztonsági kategóriába tartoznak, és nem utolsósorban a legdrágább zárószerkezeteknek számítanak. Megfelelő speciális szerszámmal és technikával, valamint nem kevés gyakorlással azonban ezek a zárak tervezhető időtartamon belül nyithatók, és a módszer megfelelő tematika mellett elsajátítható. A nyitóeszközök bemutatása mellett belepillantást engedek a módszerbe a tárcsás zárak kategóriáinak bemutatásán keresztül.

Related Material

Feedback

Timings

  416 ms - page object

Version

AV-Portal 3.12.0 (3a2599d676b25753609baac9def5622401886a53)
hidden