Video thumbnail (Frame 0) Video thumbnail (Frame 3030) Video thumbnail (Frame 5640) Video thumbnail (Frame 23185) Video thumbnail (Frame 30210) Video thumbnail (Frame 37820) Video thumbnail (Frame 41405) Video thumbnail (Frame 45100) Video thumbnail (Frame 49700) Video thumbnail (Frame 52435) Video thumbnail (Frame 55455) Video thumbnail (Frame 59930) Video thumbnail (Frame 63065) Video thumbnail (Frame 66275) Video thumbnail (Frame 73050) Video thumbnail (Frame 75905) Video thumbnail (Frame 78545) Video thumbnail (Frame 82480) Video thumbnail (Frame 88605) Video thumbnail (Frame 93140) Video thumbnail (Frame 98010) Video thumbnail (Frame 100630) Video thumbnail (Frame 104320) Video thumbnail (Frame 108225) Video thumbnail (Frame 113460) Video thumbnail (Frame 116510) Video thumbnail (Frame 120000) Video thumbnail (Frame 123970) Video thumbnail (Frame 127385) Video thumbnail (Frame 130190) Video thumbnail (Frame 134300) Video thumbnail (Frame 138865) Video thumbnail (Frame 141460) Video thumbnail (Frame 145765) Video thumbnail (Frame 148870) Video thumbnail (Frame 153275) Video thumbnail (Frame 156880) Video thumbnail (Frame 160245) Video thumbnail (Frame 163460) Video thumbnail (Frame 166775) Video thumbnail (Frame 170315) Video thumbnail (Frame 173550) Video thumbnail (Frame 176530) Video thumbnail (Frame 179775) Video thumbnail (Frame 182370) Video thumbnail (Frame 186140) Video thumbnail (Frame 188805) Video thumbnail (Frame 192140) Video thumbnail (Frame 195705) Video thumbnail (Frame 200415)
Video in TIB AV-Portal: Fuzzy retrieval model, Coordination level matching, Vector space retrieval model (13.4.2011)