Video thumbnail (Frame 0) Video thumbnail (Frame 2614) Video thumbnail (Frame 4124) Video thumbnail (Frame 4949) Video thumbnail (Frame 5913) Video thumbnail (Frame 6494) Video thumbnail (Frame 8381) Video thumbnail (Frame 9252) Video thumbnail (Frame 10640) Video thumbnail (Frame 11431) Video thumbnail (Frame 12609) Video thumbnail (Frame 13411) Video thumbnail (Frame 13972) Video thumbnail (Frame 14643) Video thumbnail (Frame 15460) Video thumbnail (Frame 16486) Video thumbnail (Frame 17616) Video thumbnail (Frame 18409) Video thumbnail (Frame 19101) Video thumbnail (Frame 20222) Video thumbnail (Frame 21326) Video thumbnail (Frame 22452) Video thumbnail (Frame 23198) Video thumbnail (Frame 25044) Video thumbnail (Frame 25941) Video thumbnail (Frame 26667) Video thumbnail (Frame 28720) Video thumbnail (Frame 29266) Video thumbnail (Frame 30109) Video thumbnail (Frame 31615) Video thumbnail (Frame 32311) Video thumbnail (Frame 33347) Video thumbnail (Frame 35519) Video thumbnail (Frame 36631) Video thumbnail (Frame 37808) Video thumbnail (Frame 39865) Video thumbnail (Frame 41099) Video thumbnail (Frame 41792) Video thumbnail (Frame 42470)
Video in TIB AV-Portal: “The other 6 billion” - Impact entrepreneurship in developing countries