Video thumbnail (Frame 0) Video thumbnail (Frame 842) Video thumbnail (Frame 1809) Video thumbnail (Frame 3083) Video thumbnail (Frame 6412) Video thumbnail (Frame 7263) Video thumbnail (Frame 8364) Video thumbnail (Frame 9121) Video thumbnail (Frame 10005) Video thumbnail (Frame 10879) Video thumbnail (Frame 11670) Video thumbnail (Frame 13596) Video thumbnail (Frame 14535) Video thumbnail (Frame 15481) Video thumbnail (Frame 17594) Video thumbnail (Frame 18725) Video thumbnail (Frame 19479) Video thumbnail (Frame 20248) Video thumbnail (Frame 21102) Video thumbnail (Frame 21954) Video thumbnail (Frame 22951) Video thumbnail (Frame 23718) Video thumbnail (Frame 24638) Video thumbnail (Frame 25390) Video thumbnail (Frame 27422) Video thumbnail (Frame 28293) Video thumbnail (Frame 29861) Video thumbnail (Frame 31037) Video thumbnail (Frame 32433) Video thumbnail (Frame 34734) Video thumbnail (Frame 35598) Video thumbnail (Frame 36989) Video thumbnail (Frame 38373) Video thumbnail (Frame 39975) Video thumbnail (Frame 41810) Video thumbnail (Frame 43424) Video thumbnail (Frame 44197) Video thumbnail (Frame 47201) Video thumbnail (Frame 48170) Video thumbnail (Frame 49305) Video thumbnail (Frame 52172) Video thumbnail (Frame 53598) Video thumbnail (Frame 57323) Video thumbnail (Frame 58278)
Video in TIB AV-Portal: EuroPython 2015: Various speakers - Lightning Talks, conference closing