Video thumbnail (Frame 0) Video thumbnail (Frame 1318) Video thumbnail (Frame 2037) Video thumbnail (Frame 2781) Video thumbnail (Frame 3372) Video thumbnail (Frame 4280) Video thumbnail (Frame 5196) Video thumbnail (Frame 5755) Video thumbnail (Frame 6430) Video thumbnail (Frame 7055) Video thumbnail (Frame 7690) Video thumbnail (Frame 8763) Video thumbnail (Frame 9419) Video thumbnail (Frame 10057) Video thumbnail (Frame 11015) Video thumbnail (Frame 11813) Video thumbnail (Frame 15002) Video thumbnail (Frame 17934) Video thumbnail (Frame 18562) Video thumbnail (Frame 20831) Video thumbnail (Frame 21401) Video thumbnail (Frame 22329) Video thumbnail (Frame 24117) Video thumbnail (Frame 24951) Video thumbnail (Frame 26910) Video thumbnail (Frame 28231) Video thumbnail (Frame 28838) Video thumbnail (Frame 29483) Video thumbnail (Frame 31490) Video thumbnail (Frame 32365) Video thumbnail (Frame 42445)
Video in TIB AV-Portal: Open Data Revolution of the Deutsche Bahn (German Railways)