Video thumbnail (Frame 0) Video thumbnail (Frame 2467) Video thumbnail (Frame 5075) Video thumbnail (Frame 17485) Video thumbnail (Frame 21615) Video thumbnail (Frame 24904) Video thumbnail (Frame 31639) Video thumbnail (Frame 45483) Video thumbnail (Frame 51997)
Video in TIB AV-Portal: Transactinide: Die super-schweren Übergangsmetalle