Video in TIB AV-Portal: Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) - Podiumsdiskussion