Video in TIB AV-Portal: Wolfgang Schadewaldt, Tübingen 1967